top of page
Verkoop en entbeleid.jpg

Wanneer u bij ons op de site een kitten ziet waar uw belangstelling naar uit gaat, kunt u met ons contact opnemen via Email of per telefoon   0031 6 13 13 322 31

Wanneer het betreffende kitten nog niet oud genoeg is om bezoek te ontvangen en u serieus geintresseerd bent, kunt u het kitten in optie nemen, dit betekend nog niet dat u definitief aan de koop vast zit. Wanneer de kittens oud genoeg zijn en volledig ingeent zijn, maken we een afspraak om kennis te maken, dan kunt u op uw gemak het kitten bekijken en besluiten of u het wilt nemen of niet. 
Mocht u besluiten het kitten te willen kopen, dan reserveren wij het voor u en vragen een aanbetaling (handgeld), hiervan krijgt u een bewijs . Zie verder naar beneden!

Wanneer het kitten tussen de 13 en 16 weken is en oud genoeg om het nest te verlaten nemen wij weer contact met u op om een afspraak te maken wanneer het opgehaald kan worden. Het kitten verlaat het nest volledig ingeent, ontwormd, gechipt, i.b.v. stamboom en koopcontract, wanneer verkocht aan liefhebbers is het kitten inmiddels ook gecastreerd door de dierenarts.

De prijs die wij vragen is inclusief alle entingen, ontworming, stamboom, dierenpaspoort en castratie, voor fokkers hanteren wij andere prijzen, deze zijn op aanvraag, katten verkocht aan fokkers worden gechipt, geent en ontwormd.

Het gebeurt regelmatig dat mensen een optie nemen op een kitten en vervolgens niets meer laten horen of reageren op email, dit is erg vervelend daar ik andere mensen vaak nee verkoop die navraag doen naar een kitten met optie. Ik stel het zeer op prijs wanneer u een optie heeft op een kitten bij mij en inmiddels ergens anders een leuk kitten naar u zin heeft gevonden, of om wat voor reden dan ook van de optie afziet, mij hierover even een kort mailtje stuurt, het is helemaal niet gek wanneer u afzegd omdat u in de tussentijd toch iets anders heeft gevonden, gekker is het wanneer u uw optie niet annuleerd en helemaal niets laat horen

Wanneer U bij ons een kitten reserveert krijgt U onderstaand fomulier als bewijs van reservering en aanbetaling:

Cattery Puff-fectly/Casa Dei Riccioli


Naam fokker:
adres,

woonplaats,

Duitsland

Tel: 
Email: 
 

Bewijs van reservering en aanbetaling voor het volgende kitten:

Puff-fectly/Casa Dei Riccioli (naam kitten),

kleur,

geboorte datum
Moeder: (naam poes)
Vader: (naam kater)

De verkoopprijs van het kitten bedraagt € .......,=, het kitten verlaat het nest wanneer het 13 tot 16 weken oud is, echter binnen twee weken nadat fokker de koper heeft benaderd dat deze kan worden opgehaald. Het kitten is eenmaal ingeënt, gechipt, driemaal ontwormd, i.b.v. een vaccinatieboekje en i.b.v. een stamboom. 
Wanneer koper wenst dat het kitten rabiës geënt wordt, kan dit tegen betaling van de door de dierenarts in rekening gebrachtte kosten.
De aanbetaling bedraagt € 350,=, deze is voldaan op .................. te Gronau, het restant zal worden betaald wanneer het kitten wordt opgehaald. Ziet koper af van de koop, om welke reden dan ook, zal er geen restitutie van de aanbetaling plaats vinden, mocht verkoper de koop annuleren wordt de aanbetaling terug betaald aan koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te Gronau,

 

d.d:


Naam koper:
Adres:
Woonplaats:
Land:
Tel.nr:

Handtekening koper:

 


Handtekening fokker:

Wanneer u bij ons op dekking komt, bij één van onze katers, zijn dit de voorwaarden:

Cattery Puff-fectly/Casa Dei Riccioli
Naam: (katereigenaar)
Adres:
Woonplaats:
www.puff-fectly.com
 

De eigenaar van poes verklaart zich akkoord met onderstaande regeling.

Een dekking wordt slechts afgegeven aan een poes van minimaal 11 maanden oud.

Poes mag in 3 maanden voor dekking niet in aanraking zijn geweest met een andere kater. Poezen die vrij buiten lopen zijn bij ons niet welkom op dekking. De poes dient in goede conditie en gezondheid te verkeren. Poes dient een geldige enting (nies- en kattenziekte) te hebben van minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden oud, bij voorkeur zonder chlamydia. De poes dient vrij te zijn van vlooien teken, mijten, schimmel etc.

Bij het brengen van de poes dienen de nagels van de voorpoten kort geknipt te zijn. Indien poes of kater enigzins gewond raakt bij dekking, is dit een normaal risico en bij schade aan één van de dieren geldt dat de kosten voor rekening van de betreffende eigenaar zijn.

Het dekgeld dient vooraf bij het brengen van de poes betaald te worden. Wanneer poes niet heeft opgenomen zijn bij de prijs twee her-dekkingen inbegrepen, binnen een termijn van 6 maanden. Indien poes meerdere keren niet opneemt, terwijl kater bewezen heeft levende nakomelingen te kunnen verwekken, kan een her-dekking tenslotte worden afgewezen. Her-dekking mag ook plaatsvinden door een andere poes wanneer blijkt dat poes niet zwanger kan worden en niet recentelijk een nest heeft gehad. Hiervan dient een schriftelijk verklaring van de dierenarts te worden overlegd. Wanneer alle kittens dood worden geboren mag poes terugkomen voor een her-dekking. Her-dekkingen dienen plaats te vinden binnen een tijdsbestek van één jaar. Wanneer poes maar één levend kitten ter wereld brengt, mag poes terugkomen op her-dekking voor de helft van het dekgeld. Mocht bovenstaand niet meer haalbaar zijn voor poes (door stress, ziekte of sterilisatie)dan mag eigenaar van de poes met een andere passende poes uit dezelfde cattery op her-dekking komen. Een her-dekking is niet overdraagbaar. Het dekgeld wordt nooit gerestitueerd ook niet als her-dekkingen geen resultaat oplevert.

Bij het brengen van de poes naar kater dienen de originele testuitslagen te worden overlegd, alsmede een kopie stamboom en het entingsboekje.

Wij zijn ten alle tijden gerechtigd een dekking van één van onze katers te weigeren, om welke reden dan ook.

 

Naam eigenaar: Jeannet Heetebrij
Adres:
Woonplaats:
Naam poes: .Gegevens dekkater:

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Gronau   . . - . . - 20 . . 

 

 

Katereigenaar:

 

 

Eigenaar poes:

 

Onze katers zijn via dna en scan getest op een aantal voorkomende ziektes, wij adviseren ook uw poes te laten testen alvorens op dekking te komen, laat daarbij direct de bloedgroep bepalen.

bottom of page